คำค้นหา:
ประเภทสินทรัพย์:
จังหวัด:
โซน:
ประเภท:
ขาย เช่า
งบประมาณ:
โครงการ:
L&H/Q-House Asian Property
SC Asset Sansiri
รหัสสินทรัพย์:
  ใส่ "0" นำหน้า ตามด้วยรหัสสินทรัพย์
ค้นหา
 

บริษัท บี.ซี.พี. นครินทร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553   โดยเกิดจากการเจริญเติบโต ของบริษัท บี.ซี.พี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด  ซึ่งเล็งเห็นถึงความต้องการซื้อ-ขาย บ้านมือสองที่มีมากขึ้น จึงทำให้ผู้บริหารมีแนวคิดที่จะขยายการบริการให้ควบคุมพื้นที่ และประกอบกับศักยภาพการทำงานของคุณศักดา พยุงทอง ที่ดูแลพื้นที่ โซนตะวันออก (ศรีนครินทร์) มากว่า 20 ปี จึงทำให้เกิดแนวคิดก่อตั้ง บริษัท บี.ซี.พี. นครินทร์ จำกัด ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเกิดความสะดวกในการบริการด้านการซื้อ-ขาย บ้านมือสอง โซนตะวันออก (ศรีนครินทร์)

ทางบริษัทฯได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อเป็น”ศูนย์ซื้อ-ขายบ้านมือสองแลนด์แอนด์เฮาส์ อย่างเป็นทางการเพียงรายเดียว”มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จากการทำงานของพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจถึงการให้บริการที่ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ ด้วยการให้ข้อมูลของการซื้อขายที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบันมากที่สุดจึงทำให้มีผู้นำสินค้าเข้ามาให้ทางบริษัทฯช่วยทำการขายให้เป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันจากการทำการตลาดที่ครบถ้วนทั้งด้านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเลคโทรนิค ตลอดจนการออกบูธในงานมหกรรมบ้านที่สำคัญถึง 3-4 งานต่อปีจึงทำให้ทางบริษัทฯมีฐานข้อมูลของผู้ต้องการซื้อจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบพร้อมที่จะนำเสนอสินค้าที่เข้ามาฝากขายใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การปิดการขายของสินค้าใช้เวลาน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเจน

ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินงานและบริหารงานโดย คุณศักดา  พยุงทอง  กรรมการผู้จัดการ โดยมีประสบการเชี่ยวชาญพื้นที่โซนตะวันออก(ศรีนครินทร์) มากกว่า 20 ปี

เป้าหมายธุรกิจหลัก ของบริษัท บี.ซี.พี. นครินทร์ จำกัด คือการเป็นศูนย์ปรึกษา ให้ผู้ที่ต้องการซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ให้เกิดความสำเร็จ โดยทางบริษัทฯ จะเข้าไปให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยทำให้เกิดความพึงพอใจทั้งผู้ซื้อ และผู้ขายที่ได้รับการบริการจากทางบริษัทฯ ตลอดจนเข้าไปดูแลนิติกรรม สัญญา ให้เกิดความเป็นธรรม และอำนวยความสะดวกในการประสานงานในทุกกระบวนการ ของการซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์

 

 

    กรรมการผู้จัดการ     
   

คุณศักดา  พยุงทอง
sakda@bcpnakarin.com

โทร.081-840-4610
   
 

 

คุณวินัย  หวังเกษม
contact@bcpnakarin.com
ผู้จัดการเขต
โทร.081-621-3089

 

คุณลภัสรดา  ประสมสุข
contact@bcpnakarin.com
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
โทร.094-297-8745

 

คุณชาตรี  อุหมัด
contact@bcpnakarin.com
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
โทร.095-753-8286
 
 
คุณรุจิภัค  ชื่นแสง
contact@bcpnakarin.com
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
โทร.082-525-4759
คุณวรยล  จีนขาวขำ
contact@bcpnakarin.com
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
โทร.081-318-5377
คุณอัญชลี  ลีพัฒนากุล
contact@bcpnakarin.com
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
โทร.098-242-2826
 
 
 
     

 

 

 

คุณอนุพงศ์  ชำนาญตา
contact@bcpnakarin.com
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
โทร.082-894-2597

 

คุณมาโนช ดวงเกิด
contact@bcpnakarin.com
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
โทร.080-073-0071

 

 
คุณปราโมทย์  แกล้วเชิงค้า
contact@bcpnakarin.com
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
โทร.092-119-5999
 
 
คุณกัญศิปภา  แย้มสอน
contact@bcpnakarin.com
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
โทร.091-824-9328
 
 
 
 
 
คุณจีราภา  ดวงเกิด
contact@bcpnakarin.com
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร.081-562-3840
คุณวิมารดา  พยุงทอง
contact@bcpnakarin.com
ฝ่ายการตลาดและโฆษณาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
โทร.087-558-6596
คุณศิรินดา  พยุงทอง
contact@bcpnakarin.com
ฝ่ายโฆษณา
โทร.085-828-9850