นันทวัน
เนื้อที่ 395 ตร.ว. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ราคา 40 ล้านบาท
รหัสสินทรัพย์: NR01-001898นันทวัน ศรีนครินทร์
เนื้อที่ 204 ตร.ว. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
ราคา 29.5 ล้านบาท
รหัสสินทรัพย์: NR01-001909นันทวัน
เนื้อที่ 199 ตร.ว. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ราคา 22.5 ล้านบาท
รหัสสินทรัพย์: NR01-001886นันทวัน
เนื้อที่ 86 ตร.ว. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
ราคา 11.8 ล้านบาท
รหัสสินทรัพย์: NR01-001890ลดาวัลย์ รัตนาธิเบศร์
เนื้อที่ 167.6 ตร.ว. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
ราคา 52 ล้านบาท
รหัสสินทรัพย์: NR01-001551ลดาวัลย์
เนื้อที่ 200 ตร.ว. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
ราคา 29.5 ล้านบาท
รหัสสินทรัพย์: NR01-001409ลดาวัลย์
เนื้อที่ 131 ตร.ว. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ราคา 23 ล้านบาท
รหัสสินทรัพย์: NR01-001671ลดาวัลย์
เนื้อที่ 167 ตร.ว. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ราคา 22 ล้านบาท
รหัสสินทรัพย์: NR01-001889นันทวัน สวนหลวง ร.9
เนื้อที่ 119 ตร.ว. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ราคา 18.5 ล้านบาท
รหัสสินทรัพย์: NR01-001962มัณฑนา อ่อนนุช-วงแหวน
เนื้อที่ 70.5 ตร.ว. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ราคา 12 ล้านบาท
รหัสสินทรัพย์: NR01-001903มัณฑนา หางดง
เนื้อที่ 318 ตร.ว. 5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ราคา 14.8 ล้านบาท
รหัสสินทรัพย์: NR01-001080นันทวัน
เนื้อที่ 97 ตร.ว. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ราคา 12.5 ล้านบาท
รหัสสินทรัพย์: NR48-015322ลลิลทาวน์ แลนซีโอ คริป บางนา-สุวรรณภูมิ
เนื้อที่ 29 ตร.ว. 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ราคา 2.89 ล้านบาท
รหัสสินทรัพย์: NR48-001974นาราสิริ บางนา [3]
เนื้อที่ 130 ตร.ว. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
ราคา 39 ล้านบาท
รหัสสินทรัพย์: NR01-001177นาราสิริ พัฒนาการ [2]
เนื้อที่ 133.9 ตร.ว. 5 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
ราคา 39 ล้านบาท
รหัสสินทรัพย์: NR01-001000โนเบิล ทารา พัฒนาการ (Noble Tara Pattanakarn)
เนื้อที่ 130.2 ตร.ว. 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
ราคา 32 ล้านบาท
รหัสสินทรัพย์: NR01-001754เดอะ แกรนด์
เนื้อที่ 106.9 ตร.ว. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
ราคา 20 ล้านบาท
รหัสสินทรัพย์: NR45-001977เศรษฐสิริ วัชรพล
เนื้อที่ 120.7 ตร.ว. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
ราคา 19.8 ล้านบาท
รหัสสินทรัพย์: NR01-001712ม.กฤษดานคร [03]
เนื้อที่ 243 ตร.ว. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ราคา 16.8 ล้านบาท
รหัสสินทรัพย์: NR01-000170สัมมากร รามคำแหง
เนื้อที่ 73 ตร.ว. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ราคา 11 ล้านบาท
รหัสสินทรัพย์: NR01-001867