คำค้นหา:
ประเภทสินทรัพย์:
จังหวัด:
โซน:
ประเภท:
ขาย เช่า
งบประมาณ:
โครงการ:
L&H/Q-House Asian Property
SC Asset Sansiri
รหัสสินทรัพย์:
  ใส่ "0" นำหน้า ตามด้วยรหัสสินทรัพย์
ค้นหา
 
 

ตรวจสอบสภาพทรัพย์สินทุกครั้งก่อนนำมาทำการตลาด เพื่อหาจุดเด่นและจุดบกพร่อง ถ้าทรัพย์สินชิ้นใดปัญหาทางด้านโครงสร้างห้ามรับเข้ามาทำการตลาดเด็ดขาด
ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ การอายัด การเวนคืน ของทรัพย์สิน

 
 

สำรวจ ราคาตลาด คู่แข่งหรือสินค้าทดแทนกันได้เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดราคาขาย
ติดป้ายประกาศประกาศขาย ถ่ายภาพนำมาลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
พาผู้สนใจซื้อชมทรัพย์สิน พร้อมให้ข้อมูลในเรื่องสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก เส้นทางคมนาคม และอื่นๆ
นำข้อเสนอต่างๆ จากผู้สนใจซื้อ ราคา เงื่อนไข เสนอต่อผู้ขาย พร้อมทั้งช่วยเจรจาเพื่อ ได้มาซึ่งข้อสรุปที่เป็นที่พึงพอใจและเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย

ตรวจสอบค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากร ค่าภาษีต่างๆ เพื่อแจ้งให้ทั้ง ผู้ซื้อและผู้ขายทรา
ตรวจสอบยอดค้างชำระในกรณีที่ทรัพย์สินที่ตกลงซื้อขายได้นั้นติดจำนอง ก่อนการวาง เงินมัดจำ ถ้าจำเป็นต้องประนอมหนี้ก็จะดำเนินการให้และแจ้งให้ผู้จะซื้อได้รับทราบ
ดูแลการทำนิติกรรมให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของทั้งสองฝ่าย
ตรวจสอบค่าค้างชำระต่างๆ เช่น ค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ก่อน การโอนกรรมสิทธิ์
บริการด้านการโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ณ สำนักงานที่ดิน
บริการด้านการโอนสาธารณูปโภค เช่นน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขาย

ให้คำปรึกษาการขอคืนภาษีจากการขายบ้านเก่าเพื่อซื้อบ้านใหม่
ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ต้องการซื้อบ้าน โดยจะแนะนำทำเลและเส้นทางการเดินทางให้แก่ผู้สนใจซื้อ

     บริษัทฯ ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้ใช้ชื่อ ”ศูนย์ซื้อขายบ้านมือสองแลนด์แอนด์เฮ้าส์อย่างเป็นทางการ” โดยในการทำสื่อโฆษณาให้แก่ลูกค้านั้นทางบริษัทฯ จะลงโฆษณาในระบบสี่สี และลงโฆษณาอย่างต่อเนื่อง มีการทำแคตตาล็อคในแบบสี่สีส่งไปยังลูกค้าเป้าหมายปีละ สองครั้ง มีการออกบู้ธในงานใหญ่ปีละ สามครั้ง นอกจากนี้ยังมีการออกงานย่อยตามหน่วยงานต่างๆอีกปีละ สองถึงสามครั้ง

     ในส่วนของการทำตลาดให้กับสถาบันการเงินนั้น ทางบริษัท ฯ ทำการขายให้กับเฉพาะสถาบันการเงินที่ให้ Exclusive กับทางบริษัท ฯ เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันทำให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ เพียงแห่งเดียว โดยในการทำงานทางบริษัทฯ จะใช้วิธีการคัดเลือกทรัพย์สินที่ทางบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญเท่านั้นมาทำการตลาด โดยจะต้องมีการกำหนดราคาที่จะตกลงซื้อขายกันได้ไว้ล่วงหน้าก่อน ถ้าราคาเกินกว่าราคาตลาดที่จะสามารถทำการขายได้ บริษัทฯก็จะไม่รับมาทำ

     นอกจากนี้บริษัทฯ มีวิธีการทำการตลาดร่วมกับทางธนาคารไทยพาณิชย์ อีกรูปแบบหนึ่งคือ การตกลงขอซื้อทรัพย์ตามสภาพในราคาที่ทางธนาคารยอมขายได้ แล้วทางบริษัทฯ นำมาปรับปรุงก่อนออกขายด้วยเงินลงทุนของบริษัทฯ เอง แล้วตั้งราคาขายให้แก่ผู้บริโภคในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด โดยที่ทางบริษัทฯ จะไม่มีการขายในราคาที่สูงกว่าราคาที่กำหนดโดยเด็ดขาด

     ในเรื่องของระยะเวลาในการทำตลาดทั้งสองวิธีบริษัทฯ ขอเวลาในการทำการขาย 6-8 เดือน ทรัพย์สินชิ้นใดที่ทำการตลาดไป สามเดือนแล้วไม่มีการตอบสนองจากผู้สนใจซื้อเลย ทางบริษัทฯ ยินดีคืนกลับไปให้กับทางสถาบันการเงินได้ทันที ส่วนในทรัพย์สินใดที่มีผู้สนใจแต่ราคาที่เสนอซื้อยังได้ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ควรจะต้องมีการทบทวนราคาขายเช่นกัน

 
ลงโฆษณาทางเว็บไซต์ ของบริษัท โดยสามารถค้นหาทรัพย์ที่ต้องการโดยไม่ยาก www.bcpnakarin.com
 
 
จัดทำโบว์ชัวร์ สำหรับออกบูธงานมหกรรม บ้านต่างๆ ภาพ 4 สี แยกทำเลแยกโซน
 
 
จัดทำโบว์ชัวร์ สำหรับออกบูธงานมหกรรม บ้านต่างๆ ภาพ 4 สี แยกทำเลแยกโซน
 
 
จัดทำแผ่นพับ เพื่อโฆษณาถึงลูกค้า เป็นอีกช่องทาง ให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้ใกล้ชิดกัน ผ่านทาง BCP NAKARIN
 
 
จัดทำแผ่นพับ เพื่อโฆษณาถึงลูกค้า เป็นอีกช่องทาง ให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้ใกล้ชิดกัน ผ่านทาง BCP NAKARIN
 
 
ติดป้ายประกาศ ตามจุดสำคัญ สำหรับผู้สนใจเห็นได้อย่างชัดเจน
 
 
ติดป้ายประกาศ สำหรับผู้สนใจเห็นได้อย่างชัดเจน
 
 
ร่วมออกบูธ ในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ...
 
 
ร่วมออกบูธ ในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ...
 
 
โฆษณาทรัพย์ลงสื่อเว็บไซต์ต่างๆ อาทิ prakard , pantipmarket , thaihomelist , thaihomeonlin , teedin108 , ddteedin , baanfinder , hometodays ฯลฯ
 
 
อำนวยความสะดวกเรื่องของการโอน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้กับ ผู้ฝากขาย และผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ จากบริษัท บี.ซี.พี. นครินทร์ จำกัด
 
 
บริการที่คุณภาพ เอาใจใส่ลูกค้า ยินดีให้คำปรึกษาและพร้อมให้บริการ...